สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน

   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี นำพนักงานจิตอาสาสำนักงานทรัพย์สินฯ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก ณ วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร (วัดเขาวัง) และรอบบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ตลอดจนกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

 

1bf9a361277ce18e318b0142332f9e07.jpg

3ee039478dd16a8e4d4e576aeb354892.jpg

fef1dbd73b5305fca14abb6094699fe5.jpg