สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มอบชุดอุปกรณ์การเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

 

     เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มอบชุดอุปกรณ์การเรียน จำนวน 17,972 ชุด ให้แก่ โรงเรียน เทศบาล กลุ่มและชุมชนบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-