สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มอบถังน้ำยาเคมีดับเพลิง ให้แก่ ชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินฯ

-

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ส่งมอบถังน้ำยาเคมีดับเพลิง ที่ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์พร้อมเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน 44 ถัง และสนับสนุนถังน้ำยาเคมีดับเพลิง (ใหม่) จำนวน 10 ถัง ให้แก่ ชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินฯ จำนวน 5 ชุมชน เมื่อวันที่ 20 – 21 เมษายน 2566

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-