สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ส่งความห่วงใยมอบ "ถุงธารน้ำใจ สำนักงานทรัพย์สินฯ ณ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ส่งความห่วงใยมอบ "ถุงธารน้ำใจ สำนักงานทรัพย์สินฯ" พร้อมน้ำดื่มตราดอยคำ จำนวน 1 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เช่าที่ประสบเหตุอัคคีภัยบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินฯ ณ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565