สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ส่งความห่วงใย มอบ "ถุงธารน้ำใจ สำนักงานทรัพย์สินฯ" ณ ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ส่งความห่วงใย มอบ "ถุงธารน้ำใจ สำนักงานทรัพย์สินฯ" จำนวน 2 ถุง และน้ำดื่มดอยคำ จำนวน 5 แพค เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินฯ ณ ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566