สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ส่งความห่วงใย มอบ "ถุงธารน้ำใจ สำนักงานทรัพย์สินฯ" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เช่าที่ประสบเหตุอัคคีภัยบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินฯ


     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ส่งความห่วงใย มอบ "ถุงธารน้ำใจ สำนักงานทรัพย์สินฯ" พร้อมน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เช่าที่ประสบเหตุอัคคีภัยบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินฯ เป็นการเร่งด่วน จำนวน 3 ชุด โดยมี นางสาวพิชญา รัตนพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนมอบ ณ บริเวณแยกสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566

 

-