สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เชิญถุงพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

     ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงทราบถึงความเดือดร้อน และทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยนางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เชิญถุงพระราชทาน ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 148 ใบ มอบให้แก่ผู้อยู่อาศัยบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจกับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565

 

-

 

-

 

-

 

-