สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เชิญถุงพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

     ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงทราบถึงความเดือดร้อน และทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เชิญถุงพระราชทาน ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 350 ใบ มอบให้แก่ผู้อยู่อาศัยบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจกับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-