สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เชิญถุงพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เชิญถุงพระราชทาน ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 52 ใบ มอบให้แก่ผู้อยู่อาศัยบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจกับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-