สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สนับสนุนอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังและระงับเหตุอัคคีภัยถังน้ำยาเคมีดับเพลิง ให้แก่ชุมชนหลังตลาดเจริญนครซอย 55 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สนับสนุนอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังและระงับเหตุอัคคีภัยถังน้ำยาเคมีดับเพลิง จำนวน 15 ถัง ให้แก่ชุมชนหลังตลาดเจริญนครซอย 55 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567

 

Image
-