โครงการออกหน่วยพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (12 - 14 ตุลาคม 2565)

-

     

     เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565


     วันที่ 12-14 ตุลาคม 2565 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จักษุแพทย์อาสา ทันตแพทย์อาสา และจิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัด “โครงการออกหน่วยพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2565” ให้บริการผ่าตัดรักษาโรคตาและหน่วยทันตกรรม พร้อมมอบถุงพระราชทาน เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขพื้นฐาน ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดโอกาสในพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนและขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้เข้าถึงการบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการผ่าตัดตาต้อกระจก จำนวน 238 คน ผ่าตัดตาต้อเนื้อ จำนวน 4 คน และรับบริการทันตกรรม จำนวน 211 คน ณ โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

 

-


     

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

วันที่ 12-13 ตุลาคม 2565 คณะแพทย์มอบถุงพระราชทานให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทันตกรรม ผ่าตัดต้อกระจก และมอบแว่นตาให้ผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก

 

-

 

-


     วันที่ 14 ตุลาคม 2565  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และประธานกรรมการโครงการออกหน่วยพระราชทานฯ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บริหารหน่วยงาน มอบถุงพระราชทานให้กับผู้ป่วย และมอบแว่นตาให้ผู้ป่วยผ่าตัดตาต้อกระจก
 

-

 

-

 

-

 

-

 

-