โครงการออกหน่วยพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

-

 

     เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) 23 ตุลาคม 2565


     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จักษุแพทย์อาสา ทันตแพทย์อาสา และจิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัด “โครงการออกหน่วยพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2565” ให้บริการผ่าตัดรักษาโรคตาและหน่วยทันตกรรม พร้อมมอบถุงพระราชทาน เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขพื้นฐาน ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดโอกาสในพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนและขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้เข้าถึงการบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการผ่าตัดตาต้อกระจก จำนวน 227 คน และรับบริการทันตกรรม จำนวน 234 คน ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2565

 

-

 

-

 

-

     

-

 

-

     

-

 

-

     

     วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายอำพน กิตติอำพน กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และรองประธานกรรมการ โครงการออกหน่วยพระราชทานฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยพระราชทานฯ และมอบถุงพระราชทาน พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยและให้กำลังใจแก่คณะแพทย์ พยาบาล จิตอาสา

 

-

 

-

     

     วันที่ 27 ตุลาคม 2565 คณะแพทย์มอบถุงพระราชทานให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทันตกรรม ผ่าตัดต้อกระจก และมอบแว่นตาให้ผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก

 

-

 

-

     

-

     

     วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการออกหน่วยพระราชทานฯ ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานภาคี มอบถุงพระราชทานและแว่นตาให้ผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-