โครงการออกหน่วยพระราชทาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต อำเภอปัว และหอประชุมที่ว่าการอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

-

     

     ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุข ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน

 

-


     วันที่ 3-6 มกราคม 2566 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาคี จัด "โครงการออกหน่วยพระราชทาน" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ให้บริการทางด้านทันตกรรม โดย พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองผู้อำนวยการอาวุโสทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และรองประธานกรรมการโครงการออกหน่วยพระราชทาน สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ตรวจเยี่ยมการออกหน่วยพระราชทาน พร้อมให้กำลังใจแก่คณะทันตแพทย์ พยาบาล จิตอาสา

 

-

   

     พร้อมมอบถุงพระราชทานให้ผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการ โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต อำเภอปัว และหอประชุมที่ว่าการอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

 

-


     การออกหน่วยทันตกรรมในครั้งนี้ ให้การบริการรักษาทางด้านทันตกรรม ได้แก่ ตรวจสุขภาพช่องปาก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินปูน อุดฟัน จ่ายยา และให้ทันตสุขศึกษา แก่พระภิกษุ สามเณร นักเรียน และประชาชนที่เข้ารับบริการ จำนวน 700 คน