โครงการออกหน่วยพระราชทาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต อำเภอปัว และหอประชุมที่ว่าการอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 2566

     

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด “โครงการออกหน่วยพระราชทาน" ให้บริการทางด้านทันตกรรม ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต อำเภอปัว และหอประชุมที่ว่าการอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 2566