โครงการออกหน่วยพระราชทาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จักษุแพทย์อาสา ทันตแพทย์อาสา และจิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)  จัด “โครงการออกหน่วยพระราชทาน" ผ่าตัดรักษาโรคตา และหน่วยทันตกรรม ณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 17 -19 กุมภาพันธ์ 2566