โครงการ "ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน" ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 ผ่าตัดรักษาโรคตา และหน่วยทันตกรรม ณ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเอสซีจี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน" ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 ผ่าตัดรักษาโรคตา และหน่วยทันตกรรม ณ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม วันที่ 20-22 กันยายน 2566