โครงการ "ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

-

 

     ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุข ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน

 

-


     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภาคี จัดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 ให้บริการผ่าตัดรักษาโรคตา จำนวน 251 คน ณ โรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2566

 

-


     การนี้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองผู้อำนวยการอาวุโสทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และรองประธานกรรมการโครงการฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล จิตอาสา พร้อมมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด

 

-