โครงการ "ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน" ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 ณ เรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี

 

     ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุข ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน


     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาคี จัดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 ณ เรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี ให้บริการทันตกรรม จำนวน 500 ราย โดยมี นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และประธานกรรมการโครงการฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบฟันเทียมพระราชทานและชุดทันตกรรมป้องกัน 

 

-

     

     การนี้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองผู้อำนวยการอาวุโสทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และรองประธานกรรมการโครงการฯ และนางนวลพรรณ ล่ำซำ ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ตรวจเยี่ยมหน่วยทันตกรรมพระราชทานและให้กำลังใจคณะทันตแพทย์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

 

-