โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ให้บริการผ่าตัดรักษาโรคตา ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน และโรงพยาบาลรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

-

 

     ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุข ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน ให้ได้เข้าถึงโอกาสในการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคตาและทันตกรรมในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

 

-


     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภาคี จัดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ให้บริการผ่าตัดรักษาโรคตา จำนวน 67 คน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน และโรงพยาบาลรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2567

 

-


     ทั้งนี้ นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางสาวอภิรดี เงินวิจิตร รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล จิตอาสา และผู้ป่วย

 

-