โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ณ โรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน จังหวัดนครราชสีมา


     ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุข ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน ให้ได้เข้าถึงโอกาสในการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคตาและทันตกรรมในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2565 มีประชาชนเข้าถึงการรักษารวม 12,335 ราย

 

Image
-

 


    วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2567 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภาคี จัดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ให้บริการผ่าตัดรักษาโรคตา จำนวน 84 คน ณ โรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด

 

Image
-

 


    การนี้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองผู้อำนวยการอาวุโสทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และรองประธานกรรมการโครงการฯ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล จิตอาสา และผู้ป่วย

 

Image
-

 

 

โรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน 

 

Image
-


    เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 โดยพระญาณดิลก เจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน ซึ่งเห็นว่ายามเจ็บป่วยประชาชน ในตำบลโป่งตาลอง ต้องเดินทางไปรับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลปากช่องนานาซึ่งอยู่ห่างไกล จึงได้มอบที่ดิน 7 ไร่ และมีคุณคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และเพื่อน ร่วมกันบริจาคเงินในการก่อสร้างอาคาร ต่อมาในปี 2561 พระญาณดิลกได้ถวายโรงพยาบาลแห่งนี้แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเป็นโรงพยาบาลในพระองค์สำหรับดูแลประชาชน ข้าราชการ และข้าราชบริพารในพื้นที่ตำหนักทิพย์พิมาน