โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเอสซีจี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 ผ่าตัดรักษาโรคตา ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา วันที่ 1-2 ธันวาคม 2566