โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

-

     

 

      ด้วยความมุ่งมั่นในการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุข ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน

      วันที่ 6 - 8 เมษายน 2566 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จักษุแพทย์อาสา ทันตแพทย์อาสา จิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. หน่วยงานภาคี และโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จัดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

 

-
     วันที่ 6 เมษายน 2566 พิธีเปิดโครงการเด็กไทยใฝ่ดี ซึ่งเป็นโครงการที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนพร้อมทั้งมีหลักสูตรช่วยชีวิตเบื้องต้น โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย สิมะโรจน์ หัวหน้าศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานในพิธีเปิด

 

---

     
     วันที่ 7 เมษายน 2566 พิธีเปิดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน โดยนายอำพน กิตติอำพน กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และรองประธานกรรมการโครงการฯ เป็นประธานในพิธี จากนั้นเข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นประธานในพิธีปิดโครงการเด็กไทยใฝ่ดี พร้อมกล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม

     พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองผู้อำนวยการอาวุโสทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และรองประธานกรรมการโครงการฯ ตรวจเยี่ยมการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ให้กำลังใจแก่คณะแพทย์ พยาบาล จิตอาสา พร้อมมอบแว่นตาและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วย

 

-

     
     วันที่ 8 เมษายน 2566 นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีปิด และร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานภาคี มอบแว่นตาและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก

     การออกหน่วยในครั้งนี้ มีผู้ได้รับการรักษาด้านทันตกรรม จำนวน 235 ราย และผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคตา จำนวน 252 ราย ซึ่งประชาชนต่างรู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสเข้าถึงบริการด้านจักษุและทันตกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นของการมีสุขภาพที่ดี ได้รับโอกาสในการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย