โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ณ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

-

 

     ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุข ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน ให้ได้เข้าถึงโอกาสในการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคตาและทันตกรรมในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2565 มีประชาชนเข้าถึงการรักษารวมกว่า 8,600 ราย


     วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จักษุแพทย์อาสา ทันตแพทย์อาสา จิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และหน่วยงานภาคี จัดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ให้บริการผ่าตัดรักษาโรคตา จำนวน 211 คน และหน่วยทันตกรรม จำนวน 323 คน รวม 534 คน ณ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 

-


     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีเปิดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” โดย นายไชยพร นิยมแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด 

 

-

 

      วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และรองประธานกรรมการโครงการฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล จิตอาสา และผู้ป่วย พร้อมมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก

 

-