โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร และเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

     ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุข ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน ให้ได้เข้าถึงโอกาสในการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคตาและทันตกรรมในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2565 มีประชาชนเข้าถึงการรักษารวมกว่า 10,000 ราย


    วันที่ 20-22 มีนาคม 2567 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จักษุแพทย์อาสา ทันตแพทย์อาสา จิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และหน่วยงานภาคี จัดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 ให้บริการผ่าตัดรักษาโรคตา จำนวน 263 คน และหน่วยทันตกรรม จำนวน 394 คน รวม 657 คน ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร และเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทร

 

Image
-


    วันที่ 20 มีนาคม 2567 พิธีเปิดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และประธานกรรมการโครงการฯ เป็นประธาน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล จิตอาสา และผู้ป่วย

 

Image
-

 


    วันที่ 21 มีนาคม 2567 คณะแพทย์ตรวจตาผู้ป่วยหลังผ่าตัดและปฏิบัติภารกิจผ่าตัดรักษาโรคตาเพิ่มเติม

 

Image
-

 


    วันที่ 22 มีนาคม 2567 พิธีปิดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” โดยนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี และมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยผ่าตัดรักษาโรคตา