โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร

 

     ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุข ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน

 

-


     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาคี จัดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร ให้บริการทันตกรรม แก่ผู้ต้องขังทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวน 496 คน โดยมี นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และรองประธานกรรมการโครงการฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบชุดทันตกรรมป้องกัน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566

 

-


     การนี้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองผู้อำนวยการอาวุโสทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และรองประธานกรรมการโครงการฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยทันตกรรมพระราชทาน และให้กำลังใจคณะทันตแพทย์ พยาบาลและจิตอาสา

 

-