ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระเมตตากว้างใหญ่ไพศาล

  ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระเมตตากว้างใหญ่ไพศาล      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน

  พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน      พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร…

ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระมหากรุณาธิคุณปกแผ่ทั่วถิ่นทุรกันดารทั้งแผ่นดิน

  ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระมหากรุณาธิคุณปกแผ่ทั่วถิ่นทุรกันดารทั้งแผ่นดิน เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม…

โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ตอนที่ 3

  โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ตอนที่ 3      คลองเปรมประชากร…

พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน

  พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน      พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7…

โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ตอนที่ 2

  โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ตอนที่ 2        …

โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ตอนที่ 1

  โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ตอนที่ 1      คลองเปรมประชากร…

ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์  พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์  พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ      …

โครงการพัฒนาบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

       บึงสีไฟ บึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพิจิตรมาช้านาน เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์…

พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน

  พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน        พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6…