ข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

บัตรพระราชทานพรปีใหม่

  - ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ - ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕  

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

  - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :: ทรงสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนี - โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ -…

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

- สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง :: พระราชปณิธานเพื่อแผ่นดินไทย - ศิลปาชีพ - โครงการป่ารักน้ำ...พระราชปณิธานคืนความชุ่มชื้นสู่ผืนดิน -…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรถกอล์ฟไฟฟ้าไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอกธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม…

วันสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ข้อมูลวันสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ…