กิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้เช่าและผู้อยู่อาศัยบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินฯ ประจำปี 2566

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้เช่าและผู้อยู่อาศัยบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินฯ ประจำปี 2566 หลักสูตร “งานสานจากผักตบชวา” ในพื้นที่ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม จำนวน 20 คน เพื่อสร้างอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ครอบครัว ณ โรงเรียนวัดสังเวช เขตพระนคร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566

 

-