นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

เพื่อให้การดำเนินงานด้านข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มิให้มีการนำไปใช้ให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ขึ้น

''

 

(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)