ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรอง (ผ่านสอบสัมภาษณ์) เพื่อเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

 

 

''

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรอง (ผ่านสอบสัมภาษณ์)
เพื่อเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์


  ดาวน์โหลด

 

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 0 2787 6690-3
(วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)