คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา และร้านโกลเด้น เพลซ สาขาฉะเชิงเทรา

ภารกิจเพื่อสังคมอื่นๆ