อสังหาริมทรัพย์

สมุทรสาคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 310/1 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 408.40 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 45/5 ชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 3 ซอย 16/3 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 18.30 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 56/1 ชุมชนหลังสามร้อยห้องซอย 9 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 34.92 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 145ค ตรอกบางอุทิศ ถนนเจริญกรุง ซอย 85 แยก 16 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 24.02 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 224 ถนนเจริญกรุง ซอย 103 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 53.42 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -