อสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 234 ชุมชนบางคอแหลม ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 96.57 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 372 ชุมชนบางคอแหลม ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 49.97 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 354 ซอยชุมชนวัดจันทร์ในซอย 2 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 18.85 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 411 ชุมชนบางคอแหลมซอย 2 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 77.63 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 412 ชุมชนบางคอแหลมซอย 2 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 30.24 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -