อสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 936 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 107.55 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 415 ถนนหลวง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 16.50 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 126.44 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

อาคาร 4 ชั้น ด้านหลัง 2 ชั้น และที่ดิน หมายเลข 257/1 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 163.90 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 1,284.24 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 42 ซอยวัดครุฑ 6/2 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 39.07 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
ปทุมธานี

ที่ดินแปลงหมายเลข 1/1 ถนนสะพานนนทบุรี - บางบัวทอง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 3,621.90 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -