อสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพมหานคร

อาคาร 3 ชั้น และอาคาร 3 ชั้นครึ่ง หมายเลข 242-244 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 67.12 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 1,019.87 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น และบ้านตึก 3 ชั้น หมายเลข 183 ถนนพิษณุโลก ซอย 2 แขวงดุสิต เขตดุสิต

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 27.72 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 167.30 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 376 ซอยราชพัสดุ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 28.93 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 551 ซอยศรีย่าน 3 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 40.95 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

อาคาร 4 ชั้น หมายเลข 46/23 ถนนพระรามที่ 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 11.23 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 154.40 ตารางเมตร