อสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 7 ซอยสำราญราษฎร์ ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 7.11 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

บ้านไม้ชั้นเดียว หมายเลข 117 ชุมชนหลังวัดราชนัดดา แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 10.37 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 39.10 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 84 ถนนสุคันธาราม ซอย 15 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 37.36 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -