อสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 486 ชุมชนบางคอแหลม ซอย 10/2 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 32.12 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

อาคาร 4 ชั้น หมายเลข 467/1 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 206.28 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 1,676.10 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 4 ตรอกริมคลองส้มป่อย ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 78.73 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 551 ซอยศรีย่าน 3 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 40.95 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 376 ซอยราชพัสดุ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 28.93 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -