อสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 666 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 25.20 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 874 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 128.67 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 376 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 28.93 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -