อสังหาริมทรัพย์

นนทบุรี

ที่ดินแปลงหมายเลข 20 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 97.30 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 68 ถนนสุคันธาราม ซอย 25 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 74.02 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
เพชรบุรี

ที่ดินแปลงหมายเลข 287/2 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 137.60 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
เพชรบุรี

ที่ดินแปลงหมายเลข 269/5 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 282.00 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -